Beëindiging van het lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap:

Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen dan dient u uiterlijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar een e-mail te sturen naar secretaris@www.cabmosdesign.nl. Nadien ontvangen opzeggingen worden verwerkt tegen het einde van het daarop volgende kalenderjaar.

Mocht er sprake zijn van overmacht door bedrijfs- of persoonlijke omstandigheden, dan kunt u het bestuur daarvan op de hoogte stellen. Het bestuur zal vervolgens beoordelen op welke wijze met uw opzegging zal worden omgegaan.

Terug naar hoofdmenu.