Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Geachte Beemster Ondernemer leden, besturen van de IBEV, ZO, Waterlands Ondernemers en de PRO, voorzitter VOWA, raadsleden van de gemeente Beemster en de genomineerden,

Wat een feest! Zo veel mensen aanwezig die elkaar een mooi nieuwjaar wensen. Een bijzonder woord van welkom aan de gemeentebestuurders van zowel Beemster als Purmerend.

Vele van u hebben een winderige wandeling mogen maken langs de Nekkerweg of de Volgerweg vanaf u auto naar hier. Daar ben ik u heel dankbaar voor, uw doorzettingsvermogen.

Bij een nieuwjaarstoespraak ontkom je niet aan een korte terugblik. Het was een wat grillig jaar. Middenin de vakantietijd werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze penningmeester Johannes van de Wal. Een trieste gebeurtenis doe ons doet beseffen dat het leven slechts tijdelijk is, ook als bestuur van een ondernemersvereniging.

Gelukkig zijn wij erin geslaagd om die  en andere  vacatures in ons bestuur in te vullen en dus staat hier een tevreden voorzitter die zich weet bijgestaan door een voltallig bestuur. En dat is maar goed ook, want er is veel te doen en er gebeurt heel veel in onze mooie polder. Heel veel waar ook ondernemersbelangen in het geding zijn.

Terugdenkend aan 2017 liet ik mijn gedachten de vrije loop en keek ik terug op mijn eerste bestuurlijke periode van 4 jaar. Vier jaar geleden stond Beemster aan de vooravond van de intensieve ambtelijke samenwerking met Purmerend. Menigeen zag dat argwanend aan en hield het hart vast. Inmiddels kunnen we constateren dat het allemaal reuze is meegevallen. Natuurlijk, er is altijd wel wat te klagen, maar over het geheel genomen mogen we niet ontevreden zijn. Inmiddels zitten we middenin de discussie over het wel of niet fuseren met Purmerend. De emoties lopen hier en daar op en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen zich daarbij beïnvloeden door de komende raadsverkiezingen of zien de dijk van de Beemster toch nog steeds als een wereldgrens van onze Beemster.

Wij als Beemster Ondernemer menen dat emoties in het algemeen geen goede basis zijn om besluitvormingsprocessen op te baseren. Laat het gezonde verstand het winnen van het onderbuikgevoel. Besturen is vaak net als ondernemen. Kansen zien, en kansen pakken. In het ene geval kun je vaak beter zelfstandig doorgaan, in het andere geval is het beter om samen te gaan.

Omzien en met beschuldigende vingers wijzen is zinloos. Houd de blik op de toekomst gericht, realiseer je dat de landelijke tendens nu eenmaal is om te komen tot grotere gemeenten die in staat zijn om te beantwoorden aan de vraag die de samenleving nu eenmaal stelt aan het openbaar bestuur.

Kijkend naar de toekomst ziet Beemster Ondernemer voldoende mogelijkheden om in welk groter bestuurlijk verband dan ook een positie in te nemen die eraan bijdraagt dat de belangen van de Beemster ondernemers niet ondersneeuwen. Integendeel onze eigen identiteit staat voorop! Wanneer wij nu en in de toekomst ons opstellen als een volwaardige en constructieve gesprekspartner dan zullen wij ook in een groter gemeentelijk verband in staat zijn op te komen voor het ondernemersbelang in het algemeen en voor dat van de Beemster ondernemers in het bijzonder.

  • Wij willen denken in mogelijkheden in plaats van in bedreigingen.
  • Wij zien kansen en willen die benutten, maar graag met een toekomst visie
  • Wij willen een bijdrage blijven leveren aan een goede werk, scholing en woongemeenschap in onze polder.

Voor de korte termijn zijn er de nodige ontwikkelingen die ons zorgen baren. Het vertrek van Plus betekent een aanslag op de werkgelegenheid. Ook het vertrek van Dura Vermeer zien wij met lede ogen aan. Daar staat tegenover dat de ingebruikname van de nieuwbouw van Van ’t Hek een aanwinst genoemd mag worden. Het is een uitdaging voor ons allemaal, te beginnen bij het gemeentebestuur om eraan te werken dat de leegkomende plaatsen opgevuld gaan worden door andere, nieuwe bedrijven vanaf buiten af. Het welzijn van onze gemeenschap, lees verenigingen, sportclubs en zangkoren is er immers bij gebaat dat er maatschappelijk betrokken ondernemers zijn, blijven en komen.

Andere vraagstukken die op korte termijn om een oplossing vragen zijn de parkeerproblematiek in de gehele polder bij vele ondernemers, maar ook rond om de scholen in de Mbeemster en de Zobeemster. de uitbreiding van de school in de Zuidoost, en – last but not least – het zorgen van voldoende huisvestingsmogelijkheden voor onze eigen inwoners en hun kinderen. Want we mogen natuurlijk blij zijn dat de Beemster een populaire woonbestemming is, maar dat mag er niet toe leiden dat er voor onze eigen inwoners onvoldoende huisvestingsmogelijkheden zijn.

De toerist zal zijn weg gaan vinden naar de Beemster, nu de Stichting SPBW een gedreven voorzitter heeft.

Tenslotte. Beemster Ondernemer is blij met de goede verstandhoudingen die er zijn met het gemeentebestuur, met zusterverenigingen in de regio en met de regionale koepel VOWA. Het is goed om in grote samenwerkingsverbanden de belangen van de Beemster ondernemers over het voetlicht te brengen. Daarom opperen wij als Beemster Ondernemer al sinds 4 jaar actief in de regio Waterland met de andere ondernemersverengingen.

Ik sluit af met de wens dat wij mogen voortgaan op de ingeslagen weg, dat wij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en dat wij ook in 2018 zullen werken aan het goede ondernemersklimaat in Beemster in samenwerking met onze omgeving buiten de dijken.

Namens het bestuur van BO dank ik u voor uw aandacht en wens ik u allen een goed, gezond en ondernemend 2018 toe!

 

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.