Van het bestuur

Beste leden,

Een goed, gezond en gelukkig 2022!
Het afgelopen jaar was weer een jaar met gemengde gevoelens. Meerdere verstrekkende maatregelen treffen verschillende sectoren, terwijl andere sectoren het juist geweldig hebben gedaan. Maar in het algemeen hebben we allemaal te maken met maatregelen die door de ondernemer als zeer belemmerend worden ervaren. En terecht, want je wordt als ondernemer immers geconfronteerd met gevolgen van externe factoren die niets te maken hebben met slecht ondernemerschap. Ja natuurlijk, in sommige gevallen krijg je ondersteuning van de overheid, maar daar ben je geen ondernemer voor. Als ondernemer wil je juist onderscheidend zijn, maar dan wel zonder beperkende maatregelen. In sommige gevallen lijkt het erop dat er een onuitputtelijke creativiteit is bij ondernemers. Maar daar zit uiteindelijk wel een grens aan. Ondernemers laten zich niet snel in de boeken kijken, maar weten gelukkig wel de weg te vinden bij instanties die eventuele ondersteuning kunnen bieden.
Op het moment van schrijven is aangekondigd dat een deel van het onderwijs weer opengaat, maar verdere versoepeling lijkt er nog niet in te zitten. En zo lijkt ook de maand januari weer als verloren te moeten worden beschouwd.

Toekomst vereniging
In het vierde kwartaal van 2021 hebben wij jullie geïnformeerd over het voorstel van het bestuur de vereniging op te laten gaan in de PRO. Daartoe hebben we tweemaal schriftelijk inzicht gegeven in de gevolgen voor de leden en o.a. de financiën en bijeenkomsten zoals business borrels. Bij de eerste fysieke bijeenkomst was het statutair vereiste aantal leden (minimaal 75%) niet aanwezig, zodat een stemming niet mogelijk was. Helaas kon door de verscherpte maatregelen een tweede bijeenkomst niet fysiek plaatsvinden, maar organiseerden we een TEAMS bijeenkomst. Het aantal aanmeldingen was echter zo extreem laag, dat het bestuur het niet verantwoord vond de toekomst van de vereniging te laten bepalen door dit zeer beperkte aantal leden en hebben we de vergadering niet laten plaatsvinden.

Vanzelfsprekend willen we duidelijkheid hebben voor en vooral ook bieden aan de leden. Immers is het in ieders belang dat we de mening van een zo’n groot mogelijk aantal leden vernemen en daarop gebaseerd de toekomst van de vereniging bepalen. Daarom is dit een oproep aan jou als lid, ons te laten weten of je voor of tegen een samengaan met de PRO bent. Aan de hand van de reacties zullen we dan besluiten of een speciale ledenvergadering zin heeft of niet.
Dus ook nu telt jouw stem! We vragen je het volgende:

  • Ben je voor het samengaan met de PRO?
  • of
  • Ben je tegen het samengaan met de PRO?

Stuur jouw voorkeur uiterlijk 21 januari naar:
secretarisbeemsterondernemer@gmail.com
met slechts het woord voor of het woord tegen.

Snel na 21 januari zullen we de uitslag met jullie delen en de gevolgen van de uitkomst aangeven.
Nogmaals jouw stem is belangrijk en als bestuur rekenen we op een grote respons en bepalen we samen of de vereniging zelfstandig blijft of samengaat met de PRO!

Met vriendelijke groet,
het bestuur,

Bart, Thomas, Monique, Brenda en Carla

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.