Afscheid Marily van den Hoonaard als bestuurslid aov Beemster Ondernemer

Na ruim jaar 12 jaar bestuurslid te zijn geweest van aov Beemster Ondernemer is Marily van der Hoonaard tijdens de voorjaarsledenvergadering bij Nijdra Group B.V. op donderdag 31 mei jongstleden afgezwaaid als bestuurslid. Marily is tijdens vergadering uitgebreid bedankt voor haar verschillende functies binnen het bestuur en haar tomeloze inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Samen met diverse (oud-)bestuursleden en leden zijn mooie herinneringen opgehaald aan haar tijd als bestuurslid. Een aantal (oud-)bestuursleden is voorafgaand aan de vergadering geïnterviewd en deze interviews zijn Marily in de vorm van een korte film aangeboden tijdens de ledenvergadering.

Marily is sinds 2005 lid van de vereniging en ook (bijna) vanaf het eerste moment als bestuurslid betrokken bij de vereniging. Tijdens een ledenwervingsactiviteit in 2005 heeft Marily kennisgemaakt met aov Beemster Ondernemer en aov Beemster Ondernemer met haar. Er bestond direct een wederzijdse klik en tijdens de eerst volgende ledenvergadering is zij gevraagd voor de functie penningmeester in het bestuur. Een functie die zij, gezien haar beroep als accountant (Marily is accountant en eigenaar van Van den Hoonaard Accountants en belastingadvies), vele jaren met uiteraard verve heeft vervuld.

Daarnaast was Marily, die ook woonachtig is de Beemster, tijdens haar functie als bestuurslid ook altijd erg betrokken bij andere onderwerpen die de Beemster Ondernemer, ondernemers in het algemeen en de Beemster aangaan. 

Marily heeft zich ook vele jaren ingezet voor de evenementencommissie en diverse interessante, leuke en gezellige activiteiten georganiseerd voor de leden. In de najaarsledenvergadering op 23 november 2017 maakte zij reeds bekend deze taak neer te leggen. Verder kan niet onvermeld worden gelaten dat Marily zich, mede namens aov Beemster Ondernemer, ook actief heeft ingespannen voor het oprichten en het verder ontwikkelen Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed, beter bekend als Visit Beemster. Momenteel neemt Marily ook zitting in het bestuur van Visit Beemster.

Kortom, hoewel Marily is gestopt als bestuurslid van aov Beemster Ondernemer, zal zowel aov Beemster Ondernemer als de Beemster nog volop van haar inzet en betrokkenheid bij de vereniging en de Beemster kunnen blijven genieten. 

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.