Agenda Algemene Najaarsledenvergadering

1. Opening vergadering
– 20.00 uur : Martha Oortman Gerlings,voorzitter
________________________________________

2. – 20.00 – 20.20 Presentatie van het bedrijf door Ruud van ’t Hek
________________________________________

3. Verslag voorjaarsledenvergadering dd. 15 mei 2014

4. Ingekomen stukken en mededelingen
– Overleg met wethouder D. Butter en politieke partijen
– bijeenkomst 1 oktober j.l
– website

5. Bestuursmutatie
– Afloop bestuursperiode René van Harlingen
________________________________________

6. Breedband Beemster, presentatie Burger initiatief door Frank van Boven
(ca .. minuten)
________________________________________

7. Financiën, begroting 2015
– Marily van den Hoonaard, penningmeester
________________________________________

8. Bedrijfspresentatie Gerda Vink, training & advies (ca 5 minuten)
________________________________________

9. Ledencontact/mutaties
– Nieuwe leden
– Aankondiging Kerstborrel en Nieuwjaarsreceptie

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

11. Sluiting vergadering

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.