Agenda Algemene Najaarsledenvergadering

1. Opening vergadering
– 20.00 uur : Martha Oortman Gerlings,voorzitter
________________________________________

2. – 20.00 – 20.20 Presentatie van het bedrijf door Ruud van ’t Hek
________________________________________

3. Verslag voorjaarsledenvergadering dd. 15 mei 2014

4. Ingekomen stukken en mededelingen
– Overleg met wethouder D. Butter en politieke partijen
– bijeenkomst 1 oktober j.l
– website

5. Bestuursmutatie
– Afloop bestuursperiode René van Harlingen
________________________________________

6. Breedband Beemster, presentatie Burger initiatief door Frank van Boven
(ca .. minuten)
________________________________________

7. Financiën, begroting 2015
– Marily van den Hoonaard, penningmeester
________________________________________

8. Bedrijfspresentatie Gerda Vink, training & advies (ca 5 minuten)
________________________________________

9. Ledencontact/mutaties
– Nieuwe leden
– Aankondiging Kerstborrel en Nieuwjaarsreceptie

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

11. Sluiting vergadering

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.