Corona, contributie 2020 en andere zaken

Terwijl de lente zich aankondigt en dat scheelt veel met betrekking tot de stemming bij veel mensen, geeft het fraaie weer geen aanleiding tot vrolijkheid voor ondernemend Beemster. De maatregelen die zijn genomen door de overheid hebben een enorme impact op de vrijheid van ondernemen en vele bedrijfstakken worden hard geraakt. De gevolgen van de crisis in 2008/2009 zijn bekend, maar de uitkomst van deze crisis blijft ongewis.

Als het Corona virus enigszins onder controle komt, rijst de vraag; hoe gaan we weer opstarten? Zal het sociale leven sterk veranderen? Wat betekent het voor de sociale omgang met elkaar? Gaan we dan weer gerust naar het theater, de bioscoop, het stadion? Wordt de horeca beperkt in het aantal couverts per vierkant meter? Zal het koopgedrag van de consument blijvend veranderd zijn, door nog meer toename van internet aankopen? Dit zijn de uitdagende vragen voor NA de Corona crisis.

Maar het gaat om het NU. Hoe te overleven als je omzet sterk is gereduceerd of zelfs nihil is? Het bestuur van Beemster Ondernemer ondersteunt graag de initiatieven die worden ondernomen door vooral de aandacht te vestigen op het blijven kopen bij de lokale ondernemers. Dat is echter niet voldoende. Er zal meer moeten gebeuren voor een aantal ondernemers.

Wat is de rol van de AOV Beemster Ondernemer is deze tijd?
De activiteiten die gepland stonden voor dit jaar zijn gecanceld, een begrijpelijk beslissing en in lijn met de door de overheid opgelegde maatregelen. In het verlengde daarvan heeft het bestuur besloten de contributie 2020 vooralsnog op te schorten en afhankelijk van de ontwikkelingen van dit jaar daar in het tweede gedeelte van dit jaar een beslissing over te nemen. De vereniging is financieel gezond genoeg om deze last te dragen. De reeds door leden betaalde contributies voor dit jaar zal worden teruggestort. Zodra duidelijk is wanneer activiteiten weer opgestart kunnen worden zullen we als bestuur een besluit nemen. Het is voor u dus niet noodzakelijk om in het licht van kostenbesparing uw lidmaatschap op te zeggen. Als ondernemersvereniging moeten we er juist in deze bijzondere tijd voor u zijn!

Ondertussen zit het bestuur niet stil. Immers het draait niet alleen om de activiteiten, maar ook om de bestuurlijke zaken die “gewoon” doorlopen. Zo is het bestuur met de Gemeente in overleg over de industrie- en woonlocaties Bamestra en Insulinde.

Maar in dit “Corona-tijdperk” gaat het ook om de aangekondigde regelingen voor ondernemers. Daarover zijn we ook in contact met de Gemeente.
De Gemeente heeft afgelopen week daarover weer een nieuwsbrief verstuurd, die u rechtstreeks of via onze vereniging heeft ontvangen. Graag horen wij van u indien u ondanks de aangekondigde nationale en Gemeentelijke regelingen tegen specifieke problemen oploopt of de vereniging daar een rol in kan spelen. Want ook daar zijn wij voor. Samen zijn we sterk.

Laten we hopen dat de laatste cijfers over het aantal besmettingen een bevestiging zijn van het onder controle krijgen van het virus. En daarmee een lichtje aan het eind van de tunnel blijkt te zijn. Dan kunnen we mogelijk met een iets positievere blik de komende periode tegemoet.
Het bestuur wenst u veel sterkte in deze voor ondernemers bizarre tijden en zoals hierboven aangegeven horen we graag van u indien u denkt dat de Beemster Ondernemer een rol kan spelen.

Met vriendelijke groet,

Bart, Thomas, Monique, Jolanda en Carla

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.