De Vijzel voor Jan Vlug

Vanavond beleeft u een primeur!

Beemster Ondernemer heeft gemeend om naast de jaarlijks toe te kennen Ondernemersprijs en Aanmoedigingsprijs nog een prijs in het leven te roepen.

Alle toe te kennen prijzen zijn natuurlijk heel bijzonder en eervol. Maar de nieuwe prijs is een prijs die bij wijze van hoge uitzondering wordt uitgereikt aan een pionier van de Beemster, een pionier die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. Zowel binnen het eigen bedrijf of omgeving als in de Beemster gemeenschap. Een pionier die bovendien innovatief is, zich nationaal en internationaal weet te manifesteren, en die maar al te goed begrijpt dat samenwerking vaak de sleutel tot succes is. Een prijs waarvan allerminst vaststaat dat die jaarlijks uitgereikt gaat worden. En daarmee krijgt deze prijs extra glans.

De prijs krijgt de benaming ‘De Vijzel’ en is een pioniersprijs.

Denk bij het horen van het woord vijzel aan de poldermolen. De vijzel brengt het water van laag naar hoog. De pionier Adriaenszoon Leeghwater verbeterde in de 17e eeuw de techniek van de poldermolen. Hierdoor en dankzij de toepassing van molengangen, konden vanaf de 17e eeuw ook grotere meren worden drooggelegd. Het eerste grote project was de Beemster, die in 1612 met enige tientallen molens werd drooggemalen. Wegens succes werd deze formule bij meer polders toegepast. 

Leeghwater liet dus meerdere poldermolens samen werken om zo grotere projecten aan te kunnen.

De Vijzel wordt toegekend aan een Beemsterling die zijn bedrijf, idee of product tot ongekende hoogte heeft weten op te stuwen. En die bovendien voor de Beemster gemeenschap van ongekend grote betekenis is of is geweest. Een voorbeeld van goede pioniers vaardigheid!

Om in aanmerking te komen voor “De Vijzel” moet deze Beemsterling werkelijk opvallen, ruimschoots boven het maaiveld durven uitsteken, en in sociaal-maatschappelijk opzicht van grote betekenis zijn.

Bij de toekenning van de Ondernemersprijs en van de Aanmoedigingsprijs vindt er – zoals je dat plechtig zegt – ampel beraad plaats. De jury wikt en weegt, slaapt er nog eens een nachtje over en komt dan tot haar keuze.                                                                                                                                   Voor de Vijzel is een volstrekt andere procedure van toepassing. Het bestuur van BO komt in de loop der tijd tot een voorstel, louter en alleen omdat men vindt dat degene die de prijs toekomt zich gedurende lange tijd heeft onderscheiden;  als innovatief, ambitieus en sociaal betrokken Beemsterling.

De Vijzel gaat vanavond …….. naar een persoon die zich naar zijn medewerkers toe altijd van zijn warme, menselijke en vooral sociale kant liet zien. Niet alleen naar zijn medewerkers. Ook buiten het bedrijf kon men op hem rekenen. Zo deed bijvoorbeeld de Prinsenstichting zelden tevergeefs een beroep op hem.                                                                                                                                   De jaarlijkse autocross zit heel diep in zijn hart en de hele Feestweek kon en kan feitelijk niet goed zonder hem.                                                                                 In het jaar 2012 was het een feestjaar voor de Beemster wegens het 400-jarig bestaan. Deze persoon maakte zich op voor dit festijn en heeft zich aangemeld als Hoofdsponsor voor de openingsdag. En dat hij bij al zijn organisatorische bemoeienissen ook altijd dacht aan andere Beemster ondernemers kenmerkt hem in hoge mate.

De winnaar van de Vijzel nam In 1970 nam het bedrijf van zijn vader over. Onder zijn bezielende leiding groeide de onderneming. Ondanks de onstuimige groei van de onderneming  bleef de Klant altijd Koning!                              Bedrijfsgebouwen werden te klein, verhuizingen en nieuwbouw volgden. De onderneming specialiseerde in industrieel en medisch gas in cilinders, tanktransport en ook meer geconditioneerd vervoer. Deze uitbreiding van vervoer gevaarlijke stoffen en levensmiddelen transport vereiste een goede vakkennis van het personeel en aanschaf van ander materieel. Het personeel werd hiervoor opgeleid. Ook de proef met het rijden van de extra lange LZV-voertuigen was deze pionier er Vlug bij, vanaf het eerste moment. De eerste certificaten werden verlengd en de proef was geslaagd. Ook hiermee pionierde deze Beemsterling. De onderneming telde op een zeker moment  circa 300 personeelsleden. Paard en wagen maakten plaats voor zo’n 180 trekkende eenheden.

Dames en heren, de allereerste pioniersprijs “De Vijzel” wordt toegekend aan de gepensioneerde pionier, Beemsterling in hart en nieren, aan de heer Jan Vlug

Links dhr. Jan Vlug

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.