Nieuwjaarsrede 2014

Dames en heren

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie 2014 hier op de Golfbaan Beemster in Paviljoen De Jonckheeren. Ik kan u zeggen dat zowel ik als het bestuur van de Beemster Ondernemer ons heel vereerd voelen dat u gekomen bent. Graag wens ik, ook namens ons bestuur, u een zeer goede en vooral positief jaar toe. Zowel thuis, als binnen uw bedrijf met veel hoogtepunten en goede prikkels. Voor mezelf klinkt die 4 gek genoeg positiever dan die 3.

De voorzitter van de PRO, Purmerendse Ondernemers e-mailde mij zijn gelukwensen met de volgende tekst: “Ook voor jou en alle andere Beemsterlingen die nu toch ook een klein beetje Purmerenders gaan worden prettige Feestdagen”, aldus Maurits Wagenaar, voorzitter PRO (Purmerendse Ondernemers vereniging).

O, ja?, was mijn gedachte direct. Is dat zo? Zijn wij sinds 1 januari 2014 een beetje Purmerenders geworden. Qua gevoel heb ik weinig met Purmerend. Maar als u mij vraagt wat ik rationeel vind, dus verstandelijk, dan is er een keuze gemaakt die niet anders kon. De optie dat de drie poldergemeenten samen zouden gaan was een aantrekkelijk optie. Maar deze is niet doorgegaan.  Dan zijn er geen andere opties dan kennis en materieel inkopen bij een ander. Er wordt gezegd dat het geld besparend is, dat de service goed is en wellicht nog beter omdat de ervaring en kennis groter zijn. Of u allen er echt blij van wordt zal de tijd leren. Ik kan mij voorstellen dat wanneer je wat ouder bent en een vraag hebt over je pensioen dat je kan denken: “nu moet ik helemaal naar Purmerend.” Maar zaken bundelen is niet slecht, open staan voor iets nieuws, het inkopen van kennis doet u ook dagelijks.

U staat hier nu als een collectief samen. Wij hebben als de Beemster Ondernemers komend jaar als doel meer collectief te gaan betekenen, voor ú. Het contact met de politiek, aanloop naar de komende verkiezingen in maart, is daar een hoogtepunt van. Zullen de ambtenaren nog aan ons denken bij het inkopen van kennis, nu Beemster ambtenaren vervangen zijn door hun collega’s van Purmerend? Er is een aanbestedingsbeleid, maar voor kleine opdrachten is het net zo makkelijk een collega-bedrijf uit Purmerend te benaderen. Die kwam toch al opdraven als een ambtenaar van Purmerend belde. Neen, dat is iets wat wij als Beemster Ondernemer niet willen. Daar blijven we ons hard voor maken.

Maar ook voor onze kwartaalborrels. Daar gaan we steeds aspirant-leden uitnodigen, waarvan we denken dat ze kunnen bijdragen aan onze vereniging. We willen ook de contacten met de leden die al jaren lid zijn van de Beemster Ondernemer maar nooit zien, graag aanhalen. Ook zien we graag dat de bijeenkomsten zoveel mogelijk bij bedrijven gaan plaatsvinden, die hun deuren open willen stellen voor hun collega’s, hier in de Beemster. En dan kunnen de hapjes en de drankjes eventueel verzorgd worden door andere leden uit de horeca.

Kortom we gaan er op uit. Dat betekent, dat ook ik me emotioneel moet open stellen voor Purmerend. Natuurlijk doen we dat als bestuur. We hebben zitting binnen de VOWA. We zitten een keer per kwartaal met gemeentes Purmerend, Zeevang en Waterland te vergaderen. We horen hoe anderen het doen. Mocht u tips hebben voor ons, vragen of kritiek dan horen we dit graag. Het is juist fijn om het samen te doen, collectief je krachten bundelen en daarmee kom je echt wel verder.

Laten we 2014 dus als een goed jaar tegemoet zien, een jaar waar wij als bestuur veel zin in hebben. Samen met u. Laten we elkaar veel goeds wensen. Gun anderen het ook. Tenslotte als het met anderen goed gaat, gaat het met u ook goed. Het gaat er om dat je samen het geheel sterk maakt, dat is ondernemen op lange termijn. En dat is toch wat we allemaal zouden moeten; vooruitkijken en het vaststellen van een gezamenlijk doel binnen je gezin, bedrijf en wellicht je omgeving.

Ik wens u met het behalen van uw doel een heel goed jaar.

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.