Nieuwjaarstoespraak

Na de gebruikelijke welkomstwoorden sprak voorzitter Martha Oortman Gerlings de navolgende rede uit.

Het lijkt erop dat de economie zich behoorlijk herstelt. De omstandigheden die we gewend waren in de tijden vóór de crisiszijn weliswaar veranderd, maar met nieuwe ijk- of vertrekpunten biedt deze nieuwe tijd volop kansen. Oude ideeën en gewoonten maken plaats voor nieuwe; ondernemers omarmen de vele nieuwe kansen en mogelijkheden die de huidige tijd biedt. De rente blijft naar verwachting laag en de banken lijken in toenemende bereid – mede door de gevoelde concurrentie van andere geldverschaffers – om ook aan het MKB risicodragende leningen te verstrekken.

Het achter ons liggende jaar was een bewogen jaar. Griekenland, Oekraïne, de crisis in het Midden Oosten en de vluchtelingenproblematiek. Voor nu houd ik het dichter bij huis.

Een jaar geleden stipte ik enkele voor de ondernemersvereniging belangrijke punten aan, zoals:

  • de samenwerking tussen Purmerend en Beemster en het aanbestedingenbeleid
  • het overleg tussen BO en de gemeentelijke overheid en politiek
  • een actieve inbreng in regionale (lees:VOWA) aangelegenheden
  • een bijdrage leveren (samen met 8 andere organisaties) aan het nog beter in de markt zetten van het ‘merk’ Beemster en het toeristisch bezoek aan onze polder bevorderen;
  • de per 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet, en
  • het burgerinitiatief om in onze polder een Breedbandnetwerk te doen uitrollen.

Nu terugkijkend zijn wij als Ondernemersvereniging niet ongelukkig met de resultaten. Het kostte ons veel tijd en inspanning. Er waren dagen bij dat de bestuursleden elkaar vaker zagen en spraken dan de eigen partner. Voeg daarbij het gegeven dat alle bestuursleden ook nog hun taken binnen de eigen onderneming  hebben te vervullen, en u zult begrijpen dat wij ….. nou ja vul dat zelf in.

Zijn wij nu tevreden en is het gedaan met de ambities? Geen sprake van! Zij die mij kennen weten dat ik nog graag heel veel meer wil bereiken. Een ondernemersvereniging kan en moet zo veel meer willen dan het zijn van een gezelligheidscluppie dat goed dis voor uitstapjes en borrels. Een goede ondernemersvereniging heeft als primaire taak bij te dragen aan het bevorderen van een goed ondernemersklimaat. Zowel lokaal als op regionaal en provinciaal niveau. Ik bespeur een steeds beter wordende samenwerking met onze zusterverenigingen in de regio en wij zien VOWA als onze belangenbehartiger bij uitstek in de regio en ver daarbuiten. Het bestuur van Beemster Ondernemer ziet het ook als haar taak om over de gemeentegrenzen heen te kijken.  Neem bijvoorbeeld de bottleneck nabij Broek in Waterland. Het is ook in ons belang dat het verkeer aldaar goed doorstroomt. Een goede bereikbaarheid van de regio is in het belang van elke ondernemer, dus ook die in Beemster. Blijven we iets dichterbij huis dan dringt de vraag zich op of iedereen blij wordt van de op- en afrit van de A7 naar de Purmerenderweg. Wij houden de vinger aan de pols en doen dat ook als het gaat om onderwerpen als breedband in de polder, het ophalen van huis- en bedrijfsafval, het maaien van de bermen en verwijderen van zwerfvuil. Ook hebben wij er belang bij dat in onze regio het juiste onderwijs beschikbaar is. De leerlingen van nu zijn immers onze werknemers van de toekomst. Kortom, wat lokaal kan moet lokaal gedaan worden, wat regionaal kan moet regionaal gebeuren. Wij lopen er niet voor weg!

Ooit sprak ik over de Beemsterbrug, de verbinding tussen Beemster en Purmerend. Dezelfde Beemsterbrug is als het ware ons ingang naar de regio, naar de provincie en naar het land. De regio Waterland is sterk georiënteerd op de Metropool Regio Amsterdam. Terecht! Maar laten we vooral niet vergeten dat er ook in het noorden van de provincie mooie dingen gebeuren. Kijk eens naar de Seed Valley rond Enkhuizen, naar de komst van Microsoft in de Wieringermeer, naar de ontwikkelingen rondom Alkmaar en in de Noordkop. Houd oren en ogen open, kijk goed om je heen, speur naar kansen en benut die kansen.

Martha Oortman Gerlings sloot haar nieuwjaarstoespraak af met warme woorden van dank. Dank aan haar mede-bestuursleden en dank aan de leden. Dank ook aan het gemeentebestuur, aan de zusterverenigingen in de regio en aan VOWA. Onder het motto ‘samen-sta-je-sterk’ wenste zij iedereen een gezond, gelukkig en in alle opzichten voorspoedig 2016 toe.

maandag 4 januari 2016

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.