Verslag voorjaarsledenvergadering van de Beemster Ondernemer

Download hier het Verslag voorjaarsledenvergadering dd 21 mei 2015 (.PDF)

Continue Reading