Nieuwjaarsreceptie foto’s

[Show slideshow] 1 2 ►

Continue Reading

Agenda Algemene Najaarsledenvergadering

1. Opening vergadering – 20.00 uur : Martha Oortman Gerlings,voorzitter ________________________________________ 2. – 20.00 – 20.20 Presentatie van het bedrijf door Ruud van ’t Hek ________________________________________ 3. Verslag voorjaarsledenvergadering dd. 15 mei 2014 4. Ingekomen stukken en mededelingen – Overleg met wethouder D. Butter en politieke partijen – bijeenkomst 1 oktober j.l – website 5. […]

Continue Reading

Nieuwjaarsrede 2014

Dames en heren Welkom op onze nieuwjaarsreceptie 2014 hier op de Golfbaan Beemster in Paviljoen De Jonckheeren. Ik kan u zeggen dat zowel ik als het bestuur van de Beemster Ondernemer ons heel vereerd voelen dat u gekomen bent. Graag wens ik, ook namens ons bestuur, u een zeer goede en vooral positief jaar toe. […]

Continue Reading

Overleg gemeente – ondernemersverenigingen Beemster

Voornaamste punten  uit het Overleg gemeente – ondernemersverenigingen Beemster dd. 24 september 2014 Aanbestedingen Mevrouw Reitsma (coördinator team Inkoop en Aanbestedingen gemeenten Purmerend en Beemster)  geeft een korte toelichting op het gemeentelijk aanbestedingsbeleid dat ook voor de gemeente Beemster geldt. Ieder jaar stelt het team Inkoop en Aanbestedingen een ‘inkoopjaarplan’ op. In dit jaarplan zijn […]

Continue Reading

Verslag voorjaarsledenvergadering van de Beemster Ondernemer

Download hier het Verslag voorjaarsledenvergadering dd 21 mei 2015 (.PDF)

Continue Reading