Najaarsborrel vrijdag 18 oktober

Continue Reading

Beemster Business Borrel 26 juli 2019

Continue Reading

Van de voorzitter

Beste leden en (aspirant-leden),   Donderdag 6 juni was de voorjaarsvergadering van onze vereniging Beemster Ondernemer. Het bestuur had daarvoor naast de gebruikelijke agendaonderwerpen, zoals jaarrekening en bestuursupdate ook een aantal externe sprekers uitgenodigd met interessante onderwerpen voor de ondernemer in het algemeen. MAAR beste mensen, het was een enorme teleurstelling voor het bestuur, maar […]

Continue Reading

NV Purmerend – Programma 17 juni

In de vijfde aflevering van de NV Purmerend hebben Jaap Sluis en Rosalie Smit wederom mooie interviews in het vooruitzicht waarbij aandacht wordt besteed aan ondernemen, onderwijs en overheid. Binnenkort leest u hier meer daarover. Er wordt gesproken over onder meer de nieuwbouw van het Horizon College in Purmerend en de Rabobank Hackaton, in samenwerking […]

Continue Reading

Netwerkmiddag Solar Stages

Op 20 juni tussen 15.30 en 17.00 uur vinden in Theater De Purmaryn de zogenaamde Solar Stages plaats, een middag vol inspirerende verhalen over geschiedenis en toekomst van fossielvrije voortstuwing – met zonne-energie als belangrijkste factor. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over een duurzame toekomst. Aanmelden tot en […]

Continue Reading

Openbare bijeenkomst Klankbordgroep fusie

Op 17 juni a.s. is de openbare bijeenkomst Klankbordgroep in het kader van de voorgenomen fusie Beemster met Purmerend. De “Notitie inzicht mogelijke (financiële) gevolgen” bevat wellicht relevante informatie voor de ondernemers in Beemster. https://gemeentebestuur.beemster.net/documenten/Fusie/notitie-Inzicht-mogelijke-gevolgen-lokale-lasten-fusie-Beemster-Purmerend.pdf 

Continue Reading

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Thema-avond 20 juni: Bedrijvigheid

In Middenbeemster concentreert de bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties. Het Marktplein en een deel van de Rijperweg bieden als centrumlocatie een mix van winkels en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze locaties zich in de toekomst en welke eisen en wensen zijn […]

Continue Reading

Algemene Ledenvergadering op 6 juni

Dit is een vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering (Voorjaar) van Beemster Ondernemer. Reserveer deze datum alvast in uw agenda, zodat we kunnen rekenen op een grote opkomst. Bekendmaking van de locatie en de agenda volgen binnenkort. We maken hierbij wel alvast wat sprekers bekend: Roy Borst komt een korte toelichting geven over de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. […]

Continue Reading

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Zoals u inmiddels weet, werkt de gemeente de komende tijd aan het ontwikkelen van een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster. Als Beemster Ondernemer zijn wij hier ook over benaderd en hebben gesprekken gehad om invulling te geven aan die visie. Het is goed dat we de stem van de Ondernemers laten horen, maar dat is een algemene […]

Continue Reading

Breedband Beemster

Het bestuur van de Beemster Ondernemer onderschrijft al langere tijd het belang van snel(ler) internet in de gehele Beemster en ondersteunt de acties van Breedband Beemster in deze. Helaas loopt het met de inschrijvingen nog niet storm. Dat is de reden dat het bestuur van de Beemster Ondernemer u oproept ook deel te nemen aan […]

Continue Reading