Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed (SPBW)

Beemster Ondernemer heeft zitting in de Raad van Toezicht van SPBW, bij vele bekend als Visit Beemster. Het bestuur van SPBW heeft mooie plannen om meer toeristen naar de Beemster te trekken, waarbij de missie is het op de kaart zetten van het erfgoed door dit aan iedereen te laten zien, op een unieke manier die past bij het karakter van De Beemster. Iedereen die hieraan wil meedoen, is welkom om een bijdrage te leveren. Dit kan op vele manieren: als ondernemer, vrijwilliger, professional, bezoeker, bestuurder enzovoort. Educatie en promotie vormt daarbij de basis.
Momenteel wordt nagedacht over een structuur wijziging, waarbij de rol van de Raad van Toezicht wordt vervangen door een Raad van Advies waarin Beemster Ondernemer weer vertegenwoordigt zal zijn. Daarnaast zijn ook de volgende instellingen vertegenwoordigd:
  • Historisch Genootschap Beemster
  • Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster
  • Stichting Onder de Linden
  • Stichting De Beemster Keyser
Door deel uit te maken van de Raad onderhoud Beemster Ondernemer ook goede contacten met genoemde instellingen.

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.