Contributie

Contributie 2021

Helaas zijn we voorlopig niet in de gelegenheid activiteiten te organiseren voor onze leden. Dat heeft tot gevolg dat het bestuur heeft besloten om in ieder geval over het eerste halfjaar 2021, geen contributie in rekening te brengen bij de leden. Welke mogelijkheden wij in het tweede halfjaar hebben om activiteiten te organiseren is bepalend […]

Continue Reading