De Vijzel

De Vijzel 2018: voor Jan Jonk

De Vijzel is een speciale prijs die wordt toegekend aan een Ondernemer die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, zowel binnen het eigen bedrijf, als zijn of haar omgeving als in de Beemster gemeenschap. Je kunt hierbij spreken over een soort pionier. Een pionier die bovendien innovatief is, zich lokaal, regionaal en nationaal weet te manifesteren, en die maar al te goed begrijpt dat samenwerking vaak de sleutel tot succes is.

Continue Reading

De Vijzel voor Jan Vlug

Vanavond beleeft u een primeur! Beemster Ondernemer heeft gemeend om naast de jaarlijks toe te kennen Ondernemersprijs en Aanmoedigingsprijs nog een prijs in het leven te roepen. Alle toe te kennen prijzen zijn natuurlijk heel bijzonder en eervol. Maar de nieuwe prijs is een prijs die bij wijze van hoge uitzondering wordt uitgereikt aan een […]

Continue Reading