Dorpsontwikkelingsvisie

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster, Thema-avond 20 juni: Bedrijvigheid

In Middenbeemster concentreert de bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties. Het Marktplein en een deel van de Rijperweg bieden als centrumlocatie een mix van winkels en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze locaties zich in de toekomst en welke eisen en wensen zijn […]

Continue Reading

Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Zoals u inmiddels weet, werkt de gemeente de komende tijd aan het ontwikkelen van een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster. Als Beemster Ondernemer zijn wij hier ook over benaderd en hebben gesprekken gehad om invulling te geven aan die visie. Het is goed dat we de stem van de Ondernemers laten horen, maar dat is een algemene […]

Continue Reading

Dorpsontwikkelingsvisie

De Beemster Ondernemer heeft gesproken met de samenstellers van de Dorpsontwikkelingsvisie. Om de inwoners, ondernemers, verenigingen, (grond)eigenaren en andere betrokkenen van Middenbeemster hun gezamenlijke dorpsvisie te laten verwezenlijken wordt middels de uitvoering van onderhavig project een Dorpsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie, opgesteld vanuit het dorpsbelang, vormt vervolgens hét kader voor ontwikkelingen binnen het dorp. Dat betekent dat zowel gemeentelijke- , […]

Continue Reading