ontwikkeling

Dorpsontwikkelingsvisie

De Beemster Ondernemer heeft gesproken met de samenstellers van de Dorpsontwikkelingsvisie. Om de inwoners, ondernemers, verenigingen, (grond)eigenaren en andere betrokkenen van Middenbeemster hun gezamenlijke dorpsvisie te laten verwezenlijken wordt middels de uitvoering van onderhavig project een Dorpsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze visie, opgesteld vanuit het dorpsbelang, vormt vervolgens hét kader voor ontwikkelingen binnen het dorp. Dat betekent dat zowel gemeentelijke- , […]

Continue Reading