Update Revitaliseringsplan voor bedrijventerrein Insulinde

AOV Beemster Ondernemer, Gemeente Beemster en de ondernemers van bedrijventerrein Insulinde hebben de handen ineengeslagen. Samen gaan zij uitvoering geven aan een reeks actiepunten uit het Revitaliseringsplan voor Insulinde. Voor veel van de plannen geldt dat deze eveneens kunnen worden toegepast op bedrijventerrein Bamestra. De ondernemers die zijn gevestigd op Bamestra zullen daarom zo veel mogelijk bij het vervolgtraject worden betrokken.

Namens alle betrokken partijen heeft gemeente Beemster alle ondernemers op de bedrijventerreinen op de hoogte gebracht van de actiepunten die in het revitaliseringsplan zijn genoemd.

Het revitaliseringsplan behandelt onder vijf thema’s actiepunten, die de uitstraling, bereikbaarheid, veiligheid en samenwerking op Insulinde en Bamestra zullen verbeteren:

–       liefde en aandacht voor het bestaande bedrijfsleven,

–       bereikbaarheid,

–       schoon, heel en veilig,

–       stimuleren van private investeringen en

–       organisatie en samenwerking

Concreet zal er worden gewerkt aan bijvoorbeeld veiligheid voor fietsers, een glasvezelnetwerk, goede verlichting, correct parkeergedrag, uitstraling van de bedrijfspanden, asbestverwijdering, zonnepanelen en groenstroken.

Er zijn veel wensen en er is veel werk te doen. Door structureel met elkaar samen te werken en samen te investeren in het gebied kunnen de ondernemers en de gemeente de ambities waarmaken. Met de oprichting van een ondernemersfonds (BIZ) wordt de samenwerking van de ondernemers geborgd en kunnen alle partijen effectief aan de slag.

De ondernemers op Insulinde en Bamestra zijn gevraagd vóór  17 mei 2017 een uitgebreide vragenlijst in te vullen en retour te sturen. Digitaal kan ook, op www.beemster.net/vragenlijst.

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.