Historie

Op 7 januari 1975 werd de Algemene Middenstandsvereniging Beemster opgericht.
Het was toen nog een informele vereniging, dat wil zeggen ze stond niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging bestond hoofdzakelijk uit winkeliers.

Op 25 maart 1991 werd de naam van de vereniging gewijzigd in:

Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer

Inmiddels hadden zich ondernemers die werkzaam waren in de handel, dienstverlening, industrie en het vervoer zich bij de vereniging aangesloten. Daarom dekte de naam Middenstandsvereniging de lading niet langer. Nu zet Beemster Ondernemer zich in voor een breedsoortig aantal ondernemers, onder wie garagehouders, bloemenkwekers en -verkopers, administratieve en juridische dienstverleners, loonwerkers, transporteurs, drukkers, accountants, restauranthouders, aannemers, fruittelers en sportinstructeurs. De vereniging is, zoals haar naam ook zegt, steeds meer een algemene ondernemersvereniging geworden.

Sinds december 1998 is het ledental gegroeid van 56 naar de huidige 92 leden.

In de loop der jaren is er binnen de vereniging een veelheid aan activiteiten ontplooid. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • deelname aan diverse ondernemersbeurzen
 • een eigen stand bij de viering van 375 jaar Beemster in 1987
 • de organisatie van de eerste Nachtmarkt in 1988
  en de Zondagmarkt als opvolger, steeds op de eerste zondag van september
  tevens de nachtmarkt in 2012 ter gelegenheid van het 400 jaar van de Polder
 • lobbywerk bij politieke partijen, gemeente en provincie
 • overleg & samenwerken met de ondernemersverenigingen van onze buurgemeenten
 • belangenbehartiging bij en met de Kamer van Koophandel, de Vereniging Ondernemend Waterland, en meer van dergelijke organisaties.
 • keuze & benoeming Ondernemer van het jaar

Vandaag:

Binnenkort

Archief Nieuwsberichten

Lid worden?

Klik hier om uw bedrijf aan te melden bij AOV De Beemster Ondernemer. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 190,- per jaar, excl. btw. Wilt u het lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een mail aan secretarisbeemsterondernemer@gmail.com.